3ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης

elenfrdeitjaptrues

Πλαίσιο λειτουργίας 3ου Γυμνασίου Χαριλάου

 

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, της ισοτιμίας, του αλληλοσεβασμού, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της ευγένειας, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας. 

Στόχος κάθε σχολικής κοινότητας δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσεων, αλλά και να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους και να τους διαπαιδαγωγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να λειτουργήσουν ως αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες.

Ο παρών κανονισμός του πλαισίου οργάνωσης  της σχολικής λειτουργίας αποτελεί συνδιαμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με σκοπό να εμπλακούν και οι ίδιοι οι μαθητές στη διαδικασία θέσπισης κανόνων, να κάνουν  προτάσεις και να αυτοδεσμευτούν. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή καινοτόμος  πρόταση από τα μέλη της σχολικής κοινότητας που προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι καλοδεχούμενη.

Το σχολείο, επίσης, προσβλέπει στην συνεργασία και στην ενεργό συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων στο έργο της διαπαιδαγώγησης και της προετοιμασίας των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Ταυτόχρονα, επιθυμεί τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις του σχολείου, ενώ είναι ανοιχτό σε προτάσεις και εποικοδομητικό διάλογο. Αυτές ,ο Σύλλογος Διδασκόντων θα τις αξιολογεί καλόπιστα και θα τις υλοποιεί, εφόσον κρίνονται εφαρμόσιμες.

Οι κανόνες που περιγράφονται στο Πλαίσιο Λειτουργίας του 3ου Γυμνασίου Χαριλάου αποτελούν ένα κράμα νομοθετικών ρυθμίσεων και ένα άτυπο συμβόλαιο τιμής ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας που οφείλουν όλοι να σέβονται και να τηρούν.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Για την εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική  λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η αρμονική συνεργασία των τριών συντελεστών της σχολικής κοινότητας που είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς/κηδεμόνες.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να ενημερώνονται τακτικά από τους εκπαιδευτικούς για τη συμπεριφορά, τη φοίτηση και την επίδοση των μαθητών, αλλά και να ενημερώνουν το σχολείο για τυχόν προβλήματα (υγείας, οικογενειακά, οικονομικά κ.α) που θεωρούν ότι παίζουν κάποιο ρόλο στη φοίτηση των παιδιών.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου αναρτάται το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες που γίνεται η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς, ενώ οι γονείς/κηδεμόνες που δεν μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο έχουν τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς τις ώρες λειτουργίας του σχολείου στα τηλέφωνα: 2310306515 (γραφείο Διευθυντή) και 2310330192 (γραφείο εκπαιδευτικών).

Εκτός από τις δύο συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος των διδακτικών τετράμηνων για την παραλαβή των ελέγχων προόδου, στο σχολείο πραγματοποιούνται τουλάχιστον δυο τακτικές ενημερωτικές συναντήσεις (μία ανά τετράμηνο) για την επίδοση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για την επικείμενη συνάντηση από την επίσημη ιστοσελίδα  του σχολείου.

Επίσης, υπάρχουν έκτακτες συναντήσεις με το Διευθυντή και τους καθηγητές του σχολείου, όταν συντρέχει λόγος.

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσέρχονται στο σχολείο πριν το χτύπημα του κουδουνιού,  ώστε να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί φροντίζουν για τη σύνταξη των μαθητών στις προκαθορισμένες θέσεις.

Οι μη συμμετέχοντες στην πρωινή προσευχή (αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι) παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και σέβονται με το ύφος και τη στάση τους την ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών τους στην προσευχή.

Μετά την προσευχή γίνονται ανακοινώσεις και ενημερώσεις τις οποίες οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν, γι’ αυτό και η παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση είναι επιβεβλημένη ενώ η χωρίς λόγο αργοπορία είναι μη αποδεκτή. Επειδή η ενημέρωση των μαθητών είναι πολύ σημαντική, αυτή μπορεί να γίνει και στο τέλος των μαθημάτων, αν ο Διευθυντής κρίνει ότι στην πρωινή συγκέντρωση υπάρχουν πολλοί αργοπορημένοι. Το τελευταίο σημαίνει μια σχετική καθυστέρηση στην αποχώρηση των μαθητών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ και ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση και οι διδάσκοντες οφείλουν να βρίσκονται μαζί με τους μαθητές εγκαίρως σ’ αυτές.

Μαθητής θεωρείται αργοπορημένος, όταν προσέρχεται στο σχολείο μετά την πρωινή συγκέντρωση. Οι αργοπορημένοι μαθητές οφείλουν να παρουσιαστούν στο γραφείο της Διεύθυνσης  και, αφού ενημερώσουν για το λόγο της αργοπορίας τους, να παραλάβουν, αν χρειαστεί, ενυπόγραφο σημείωμα από το Διευθυντή του σχολείου ή τον Υποδιευθυντή για να εισέλθουν στις αίθουσες διδασκαλίας, την ίδια ή την επόμενη διδακτική ώρα.

Σε περίπτωση επανάληψης της καθυστερημένης προσέλευσης (μετά τη 2η φορά) ενημερώνεται τηλεφωνικά ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή για την αργοπορημένη προσέλευση και για τους τρόπους αποφυγής επανάληψης του φαινομένου.  

Μαθητής που θα απουσιάσει μεμονωμένη ώρα, γίνεται δεκτός στην αίθουσα διδασκαλίας την επόμενη ώρα και μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Διεύθυνσης του σχολείου. Αν η μεμονωμένη ώρα είναι η τελευταία του σχολικού ωραρίου, η έγγραφη έγκριση αφορά την πρώτη ώρα της επόμενης ημέρας.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές σέβονται και τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος. Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού, η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει τον τρόπο κάλυψης του κενού που δημιουργείται.

Σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν οι μαθητές από το σχολείο πριν τη λήξη του ωραρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, αν προηγουμένως δεν ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών. Αν η αποχώρηση είναι επιβεβλημένη λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος, η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων γίνεται αυθημερόν, ενώ σε προγραμματισμένες πρόωρες αποχωρήσεις η ενημέρωση γίνεται δυο τουλάχιστον ημέρες πριν, προφορικά στους μαθητές και μέσω email στους γονείς και κηδεμόνες. 

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση των μαθητών και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος και των οργανωμένων από το σχολείο δραστηριοτήτων, εκτός αυτών που απαιτούν μετακίνηση με τροχοφόρο ή έχουν οικονομικό κόστος, είναι υποχρεωτική και όχι επιλεκτική.

Οι μαθητές οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και των εκπαιδευτικών τους για διδασκαλία και να αποδέχονται με ευγένεια τις παρατηρήσεις των διδασκόντων

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος και για λόγους ανάγκης μπορεί να δοθεί από τον διδάσκοντα ολιγόλεπτη άδεια απουσίας του μαθητή.

Οι μαθητές παραμένουν εντός του σχολείου από την έναρξη μέχρι τη λήξη του σχολικού ωραρίου, όπως αυτό ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος τους. Άδεια εξόδου από το σχολείο δίνεται μόνο από τη Διεύθυνση του σχολείου για σοβαρούς λόγους και, οπωσδήποτε ,ύστερα  από επικοινωνία με τον γονέα/κηδεμόνα. Ο μαθητής, ο οποίος πρόκειται να απουσιάσει εφοδιάζεται με ενυπόγραφο σημείωμα από τη Διεύθυνση το οποίο προσκομίζει στον/ην απουσιολόγο. Η άδεια απουσίας σημειώνεται στο απουσιολόγιο  με την παρατήρηση «άδεια από το Διευθυντή» και προσμετράται κανονικά στο σύνολο των απουσιών.

Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής παραμένει στο χώρο άθλησης κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή της Φυσικής Αγωγής, αλλά δε συμμετέχει στο μάθημα, θεωρείται ότι απουσιάζει και η απουσία σημειώνεται κανονικά στο απουσιολόγιο.

Η κατανάλωση υγρών (εκτός από νερό) και τροφίμων δεν επιτρέπεται από κανέναν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Με την έναρξη του διαλείμματος οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κατευθύνονται στην περιοχή της εφημερίας τους και οι μαθητές ,αφού ανοίξουν τα παράθυρα των αιθουσών, βγαίνουν στην αυλή  ή, εφόσον δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, παραμένουν στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Οι αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων κλειδώνονται από το διδάσκοντα για λόγους ασφαλείας και ξεκλειδώνονται από τον επόμενο διδάσκοντα. 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που προκύπτει, οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου.

  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η διατήρηση της τάξης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, η αρμονική συνεργασία σε πνεύμα αλληλοεκτίμησης, αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης είναι ευθύνη τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων.

Η συμπεριφορά των μαθητών την ώρα διδασκαλίας απέναντι στο διδάσκοντα καθηγητή αλλά και απέναντι στους συμμαθητές πρέπει να είναι εποικοδομητική για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης.

Η χειροδικία, η εξύβριση, η κακόβουλη ή ειρωνική κριτική, ο χυδαίος αστεϊσμός, οι προσβολές, η κλοπή αντικειμένων και κάθε ενέργεια που ξεπερνά τα όρια της αξιοπρέπειας και του σεβασμού του άλλου, είναι ασυμβίβαστα με τη μαθητική ιδιότητα.

Γενικά όμως, ΟΛΟΙ πρέπει να σέβονται ΟΛΟΥΣ

Μαθητές που αντιμετωπίζουν παρόμοια φαινόμενα σε βάρος τους πρέπει να το αναφέρουν ΑΜΕΣΩΣ, καταρχάς στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος και αν χρειαστεί στο  Διευθυντή του σχολείου.   

Οι μαθητές φροντίζουν ώστε όλοι οι χώροι του σχολείου (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώροι υγιεινής κ.λπ.) να διατηρούνται καθαροί, απόδειξη του σεβασμού απέναντι στα μέλη της σχολικής κοινότητας και στις εργαζόμενες του Δήμου που έχουν αναλάβει την καθαριότητα των χώρων. Αναγραφή ενημερώσεων και ανάρτηση αφισών επιτρέπονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που είναι οι πίνακες ανακοινώσεων.

Η εμφάνιση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Καλό και δίκαιο είναι να αποφεύγεται η υπερβολή, η πρόκληση και η επίδειξη.

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Κατά το χαρακτηρισμό της φοίτησης οι απουσίες δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες και η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), ενώ ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την ίδια τάξη.

Για  σοβαρά περιστατικά υγείας που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός ή εκτός Ελλάδος, όπως επίσης και για σοβαρά χρόνια νοσήματα μαθητών,  εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.

Για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται εξολοκλήρου οι γονείς και οι κηδεμόνες τους, γι’ αυτό και σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο γονέας/κηδεμόνας κατά την εγγραφή του μαθητή σ’ αυτό.

Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή αν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως η προσφυγή σε κοινωνικές υπηρεσίες ή υποστηρικτικές δομές.

Σε περίπτωση που μαθητές πρόκειται να απουσιάσουν από μεμονωμένες διδακτικές ώρες λόγω συμμετοχής τους σε σχολικές εκδηλώσεις, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ενημερώνει τους διδάσκοντες για τους μαθητές που συμμετέχουν και ο/η απουσιολόγος του τμήματος καταγράφει στο απουσιολόγιο τα ονόματα των μαθητών με την διευκρίνιση ότι συμμετέχουν σε σχολική εκδήλωση. Οι απουσίες αυτές, προφανώς ,δεν προσμετρώνται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση ή να κατέχουν μέσα στο σχολείο κινητά τηλέφωνα ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου.

Τα κινητά τηλέφωνα θα αφαιρούνται και θα παραλαμβάνονται από το γραφείο του Διευθυντή από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στους οποίους ανήκουν. Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα/κηδεμόνα, γίνεται ελεύθερα μέσω των τηλεφώνων του σχολείου.

Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, εικόνων, βίντεο, ήχων ή κειμένων που αναφέρονται στη σχολική ζωή και ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς ή μαθητές, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων.

Η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση, η ηχογράφηση με οποιοδήποτε μέσο σε όλους τους χώρους του σχολείου, γίνεται πάντα με την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διαθέτει το σχολείο, ή ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μόνο κάτω από την εποπτεία και την επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παιδαγωγικές ενέργειες ή μέτρα που λαμβάνονται για να αντιμετωπίζονται παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, δεν έχουν με κανένα τρόπο τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σκοπό να συνειδητοποιήσει ο μαθητής το πρόβλημα που δημιούργησε ώστε να επανορθώσει ή να μην το επαναλάβει.

Η σχολική κοινότητα διέπεται από κανόνες τους οποίους οφείλουν να σέβονται και να τηρούν όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο σύλλογος διδασκόντων έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη δημιουργία στο σχολείο του απαραίτητου κλίματος που απαιτείται για ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών ώστε να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων αυτών. Για το σκοπό αυτό ο σύλλογος διδασκόντων χρησιμοποιεί όλους τους  τρόπους που έχει στη διάθεσή του (π.χ. συναντήσεις με τους ίδιους τους μαθητές, με γονείς/κηδεμόνες, συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές κλπ.).

Σε περίπτωση που μαθητής παρακωλύει τη διεξαγωγή του μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και, σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί, απομακρύνεται από την αίθουσα διδασκαλίας λαμβάνοντας απουσία και απασχολείται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου.

Εάν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες  ωριαίες απομακρύνσεις και πάντως μετά από τρεις (03) απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή πέντε (05) συνολικά, συγκαλείται το Συμβούλιο του τμήματος και εξετάζει ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Σε περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν συστηματικά παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που είναι α) προφορική  παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μιας (01) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (02)  ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Κάθε φθορά που συμβαίνει στην περιουσία του σχολείου με ευθύνη αποδεδειγμένα των μαθητών, αποκαθίσταται από τους υπαίτιους και η δαπάνη αποκατάστασης επιβαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους. Είναι ,όμως ,στη διακριτική ευχέρεια της μαθητικής κοινότητας να αναλάβει εκείνη τη σχετική δαπάνη, με κριτήρια που θα θεσπίσει η ίδια.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων απονέμεται

α) Αριστείο προόδου στους μαθητές που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου ‘άριστα’

β) Βραβείο προόδου στους μαθητές κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας το ‘βραβείο προόδου’ απονέμεται σε όλους τους μαθητές που ισοβάθμησαν.

γ) Έπαινος προσωπικής βελτίωσης στους μαθητές που σημείωσαν σημαντική βελτίωση στην επίδοσή τους.

δ) Ειδικός έπαινος απονέμεται στους μαθητές που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις κοινωνικής προσφοράς.

Επίσης, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, υπάρχει η δυνατότητα να απονεμηθεί ο τίτλος του «καλύτερου» με κριτήρια που συναποφασίζει ο Σύλλογος διδασκόντων και η μαθητική  κοινότητα.

ΒΙΒΛΙΑ

Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται το βιβλίο και να μην το ευτελίζουν (π.χ. σκίζοντάς το). Πέρα από την οικονομική υπάρχει και η οικολογική διάσταση του θέματος. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές συγκεντρώνουν τα βιβλία που δε θα χρειαστούν στις επόμενες τάξεις για να επαναχρησιμοποιηθούν τη νέα σχολική χρονιά.

  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι πόρτες της αυλής παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος  α) για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αδικαιολόγητη έξοδός τους από το σχολείο και β) για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.

Η πρόσβαση και η χρήση του χώρου πίσω από το κτίριο δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, όπως, επίσης, δεν επιτρέπεται για λόγους καλύτερης εποπτείας, να κάνουν οι μαθητές χρήση του χώρου που ανήκει στο Λύκειο και είναι ο μισός χώρος της αυλής. 

Να αποφεύγουν οι μαθητές να έχουν μαζί τους επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα ή μεγάλα χρηματικά ποσά και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξή τους, αν και το σχολείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. κλείδωμα  αιθουσών κατά τα διαλείμματα ) για να αποφευχθούν πιθανές απώλειες.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Η παρουσία των μαθητών στις εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτική.

Επίσης οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν οι ίδιοι στο σχολείο τους εκδηλώσεις παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, εκτός όμως του ωραρίου λειτουργίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι, να παραχωρήσει με τη συναίνεση του Διευθυντή η Σχολική Επιτροπή του Δήμου το κτίριο στο Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων, που θα αναλάβει και την ευθύνη προστασίας της δημόσιας περιουσίας που αποτελεί το σχολείο.  

Το σχολείο όμως δε φέρει καμία ευθύνη για εκδηλώσεις που οργανώνουν οι μαθητές με δική τους πρωτοβουλία εκτός του σχολείου. Διαφημιστικές αφίσες τέτοιων εκδηλώσεων δεν επιτρέπεται να φέρουν παραπλανητικά το όνομα του σχολείου.

Επιθυμία του σχολείου είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, την υγεία, το περιβάλλον κ.α. Κάθε σχολικό έτος εκπονούνται στο σχολείο προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός του ωρολογίου προγράμματος, με προαιρετική συμμετοχή των παιδιών, με την έγκριση των γονέων/κηδεμόνων και με ευθύνη του αρμόδιου εκπαιδευτικού.

Γενικά το σχολείο προτρέπει και ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν σε διάφορες επίσημες σχολικές δράσεις όπως είναι η συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, σε μαθητικά συνέδρια και μαθητικούς διαγωνισμούς, προγράμματα εθελοντισμού κ.λπ. γιατί πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό κοινωνικοποιούνται και εξοικειώνονται με το περιβάλλον που θα συναντήσουν σε λίγα χρόνια ως ενεργοί, υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες. Ταυτόχρονα, θεωρεί ότι η επίσημη και πιστοποιημένη συμμετοχή τους είναι ένα προσόν που μελλοντικά μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Οι σχολικές εκδρομές έχουν χαρακτήρα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό, συνδυάζοντας  τη μάθηση και ενημέρωση με την ψυχαγωγία.

Η μαθητική ιδιότητα συνοδεύει τους μαθητές τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας διδασκαλίας όσο και έξω απ΄ αυτήν (εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις).

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές (μονοήμερες ή πολυήμερες) εκτός από τον εαυτό τους εκπροσωπούν και το σχολείο και οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των εκπαιδευτικών - συνοδών και να συνεργάζονται μαζί τους για την ομαλή διεξαγωγή τους

Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια στους χώρους που επισκέπτονται και με τρόπο που τιμά τους ίδιους ως άτομα αλλά και το σχολείο. Ζημιές ή βανδαλισμοί που οφείλονται αποδεδειγμένα σε ενέργειες τους, αποκαθίστανται από τους υπαίτιους μαθητές με έξοδα που επιβαρύνουν τους ίδιους.

Οι μαθητές συμμετέχουν στις διδακτικές επισκέψεις και τις εκδρομές ύστερα από έγγραφη έγκριση του γονέα/κηδεμόνα. Οι μαθητές που δε συμμετέχουν στις εκδρομές, διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λπ. παραμένουν στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδρομών και των επισκέψεων  με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα ή παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.