3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

elenfrdeitjarues

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ                                                                                                         

 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  Ο Σχολικός Κανονισμός αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο να εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, υπευθυνότητα και συνέπεια. Περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που πρέπει να σέβονται όλοι οι συντελεστές (καθηγητές-μαθητές-γονείς) της σχολικής μονάδας.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 1.  Το σχολείο λειτουργεί από 8.15΄π.μ. και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο του σχολείου (10΄πριν χτυπήσει το κουδούνι), να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση και να συντάσσονται με ησυχία και τάξη. Δεν ανεβαίνουν στις τάξεις πριν την πρωινή συγκέντρωση. Οι πόρτες θα είναι κλειδωμένες. Εάν καθυστερήσουν και προσέλθουν μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη και την έναρξη του μαθήματος οι μαθητές δεν θα γίνονται δεκτοί και θα πρέπει να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου. Η Διεύθυνση αναλαμβάνει κατόπιν να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για τη συγκεκριμένη απουσία, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.
 2. Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί είτε λόγω ασθένειας, είτε για κάποιο προσωπικό του λόγο να φύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, πρέπει ο γονιός του να έρθει να τον πάρει από το σχολείο ή να δώσει τηλεφωνική εντολή στη διεύθυνση να φύγει μόνος του. 
 3.  Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι πόρτες του προαυλίου παραμένουν κλειστές (2368/Γ2/9-1-07 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ) και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν έξω από το σχολείο, ενώ δε φεύγουν από το σχολείο σε καμία περίπτωση χωρίς την άδεια της διεύθυνσης και του γονέα. 
 4.  Εφόσον για κάποιο λόγο έχει προγραμματιστεί το σχολείο να σχολάσει νωρίτερα, οι μαθητές θα ειδοποιούνται από την προηγούμενη μέρα με ανακοίνωση γραπτή ή προφορική. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που ολόκληρο το σχολείο ή κάποιο τμήμα χρειάζεται να σχολάσει εκτάκτως νωρίτερα (π.χ. απουσία καθηγητή), χωρίς να έχουν προειδοποιηθεί οι μαθητές, στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη η σχετική δήλωση του γονέα. 
 5.  Οι μαθητές του Γυμνασίου απαγορεύεται να κυκλοφορούν στους χώρους του 32ου ΓΕΛ, εκτός αν συνοδεύονται ή έχουν άδεια του καθηγητή τους ή της Διεύθυνσης. Επίσης, επιβάλλεται να μην παρενοχλούν τα μεγαλύτερα παιδιά του Λυκείου προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Μετά το σχόλασμα το σχολείο κλείνει και οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στο χώρο του, εκτός βέβαια από τους μαθητές που συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα και πάντοτε με την επιμέλεια του υπεύθυνου καθηγητή.
 6.  Δεν επιτρέπεται οι μαθητές να βγαίνουν έξω από την αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να παραμένουν στο προαύλιο, χωρίς την άδεια του καθηγητή τους και χωρίς σοβαρό λόγο. Ο μαθητής που αποβάλλεται από τον καθηγητή κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία απομάκρυνση) είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στη διεύθυνση του σχολείου ενώ το γεγονός αναφέρεται και στο βιβλίο ποινών. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των διδασκόντων διατηρούν το δικαίωμα να κρίνουν κατά περίπτωση εάν θα επιβάλλουν επιπλέον συνέπειες σε μαθητές που ξεπερνούν τις 3 ωριαίες αποβολές στον ίδιο καθηγητή ή/και συνολικά τις 5 ωριαίες αποβολές.
 7.  Για την άμεση επικοινωνία με τους γονείς είναι απαραίτητο να έχει το σχολείο τα πλήρη στοιχεία των μαθητών του. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα. Θα πρέπει ακόμα οι γονείς να έρθουν στο σχολείο, για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο ατομικό δελτίο του μαθητή και να υπογράψουν για την εγγραφή του στη νέα σχολική χρονιά (κάθε χρόνο).
 8. Τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία των γονέων με το σχολείο βρίσκονται επάνω στο παρόν έντυπο. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα μάλιστα θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού τους. Οι καθηγητές του σχολείου μας δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που ανακοινώνονται μετά την εφαρμογή του μόνιμου προγράμματος.
 9. Όταν δημιουργείται κενό λόγω της απουσίας καθηγητή, ο απουσιολόγος ή ο πρόεδρος της τάξης μπορεί να ενημερώσει τη Διεύθυνση και να ζητήσει οδηγίες. Οι μαθητές - εφόσον δεν μπορούν να απασχοληθούν σε κάποια άλλη δραστηριότητα του σχολείου - οφείλουν να παραμένουν στο μικρό προαύλιο (ή στην αίθουσα σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών) με ησυχία. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Διδασκόντων θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύπτουν τα κενά.
 10. Κατά την ώρα του διαλείμματος, οι αίθουσες αδειάζουν και κλειδώνονται από τους καθηγητές που είχαν μάθημα την προηγούμενη ώρα και οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν στις αίθουσες και στους διαδρόμους, αλλά να κατεβαίνουν στο προαύλιο, υπακούοντας στις οδηγίες των εφημερευόντων καθηγητών. Παραμένουν στο διάδρομο μπροστά στις τουαλέτες μόνο σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών.Ότον  χτυπά το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα διδασκαλίας. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μετά τον καθηγητή τους και να διακόπτουν το μάθημα, εξαιτίας της καθυστέρησής τους. Επίσης δεν πρέπει να φέρνουν τρόφιμα ή αναψυκτικά μέσα στην αίθουσα.
 1.  Οι μαθητές μπορούν να παίζουν (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.) στο χώρο του προαυλίου μόνο με την άδεια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και με την επίβλεψή τους, όχι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος αλλά μόνο σε περίπτωση κενού.
 2. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο (Γ2/132328/7-12-2006 απόφαση ΥΠΕΠΘ). Η χρήση των κινητών από τους μαθητές στον χώρο του σχολείου μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνέπειες. Η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο,. Στην εξαιρετική περίπτωση (πχ λόγος υγείας) και κατόπιν αιτήματος του γονέα, ο μαθητής μπορεί να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο αλλά είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει το πρωί στη Διεύθυνση. Οι μαθητές επίσης δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους αντικείμενα άσχετα με το σχολείο όπως συσκευές ηλεκτρονικής αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, κάμερες κλπ. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής βρεθεί να έχει στην κατοχή του κινητό σε χρήση (ενεργοποιημένο), το τελευταίο κατάσχεται από το Διευθυντή και αποδίδεται μόνο στο γονιό. Το σχολείο καμία ευθύνη δεν φέρει σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της συσκευής.
 3. Απαγορεύεται το κάπνισμα στον χώρο του σχολείου κατ’ εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης ΥΙ/Γ.Π./Οικ.76017/29-7-2002 ΦΕΚ 1001 τ.Β΄ του Υπουργείου Υγείας. Εκτός αυτού, είναι αδιαμφισβήτητες οι βλαβερές επιδράσεις του καπνίσματος στην υγεία των καπνιστών και πολύ περισσότερο των παιδιών.
 4.  Μετά από την εκλογή των αντιπροσώπων τους (5μελή και 15μελή συμβούλια) οι μαθητές θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εκπροσώπηση, ως κοινότητα. Οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν μέσα από τις συνελεύσεις των τμημάτων τους τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να υποβάλλουν προτάσεις ή ζητήματα προς συζήτηση.
 5. Τα μαθητικά συμβούλια τμήματος μπορεί να γίνονται μία φορά τον μήνα, την τελευταία ώρα κατόπιν σχετικού αιτήματος και συναίνεσης του καθηγητή που έχει μάθημα. Οι συνεδριάσεις του δεκαπενταμελούς πραγματοποιούνται μετά το πέρας λειτουργίας του ωρολογίου προγράμματος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης του σχολείου.

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 1.  Κανένας μαθητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σωματική, λεκτική βία ή απειλές μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φαινόμενα αυτής της μορφής θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στην Δ/νση ή/και τους καθηγητές οι οποίοι θα μεριμνήσουν, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
 2.  Μέσα στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους, να έχουν ευγενική συμπεριφορά, να μη διαπληκτίζονται μεταξύ τους και να μη χειροδικούν. Οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους με σοβαρότητα και επιμέλεια και να φροντίζουν για τη διατήρηση ησυχίας και ηρεμίας στην τάξη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ποιοτικό παιδαγωγικό κλίμα.
 3. Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν ευπρεπή και ανεπιτήδευτη εμφάνιση, που να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον. Επίσης είναι καλό να μην υιοθετούν εκκεντρικότητες στο ντύσιμό τους και να μην προκαλούν με αυτό.
 4. Οι μαθητές πρέπει να προστατεύουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου, στα κάγκελα των διαδρόμων και του κλιμακοστασίου. Επίσης όταν βρίσκονται στο προαύλιο του γυμνασίου δεν πρέπει να μιλούν με εξωσχολικά άτομα.
 5. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να αφήνουν τα βιβλία, τετράδια και άλλα αντικείμενα κάτω από τα θρανία μετά την απομάκρυνσή τους από το σχολείο. Επίσης, θα πρέπει να διατηρούν καθαρά τα βιβλία και τα τετράδιά τους, δεδομένου ότι τα δωρεάν σχολικά βιβλία που παρέχονται για χρήση είναι περιουσία της πολιτείας και πληρώνονται από τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Άλλωστε, μέσω αυτών αποκτιέται η γνώση και ολοκληρώνεται η μάθηση και γι΄ αυτό δεν είναι σωστό να βεβηλώνονται και να καταστρέφονται.
 6. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν καθαρό τον σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν τους τοίχους, οι οποίοι σημειωτέον είναι φρεσκοβαμμένοι. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους. Επίσης, χρέος των μαθητών είναι να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες, αθλητικό υλικό κλπ.) και κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους ευθύνη. Η φθορά της σχολικής περιουσίας αποτελεί ουσιαστικά αντικοινωνική συμπεριφορά και υποβαθμίζει το σχολικό περιβάλλον. Υπενθυμίζεται πως οι ζημιές στο κτήριο ή στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, επιβαρύνουν τους γονείς των μαθητών. Εάν δεν είναι γνωστός ο μαθητής που προκάλεσε τη ζημιά, η αποκατάσταση βαρύνει το τμήμα ή ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα ανάλογα με τη ζημιά. Σε κάθε περίπτωση το μαθητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο να προτείνει τρόπους αποκατάστασης της ζημιάς στη Διεύθυνση.
 7. Καθηγητές και μαθητές που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους, εργαστήρια, το αμφιθέατρο κλπ οφείλουν να τους επαναφέρουν στην κατάσταση που τους βρήκαν, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επόμενους.
 8. Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να σέβονται τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Στις περιπτώσεις που δε συμβαίνει αυτό επιβάλλονται σ’ αυτούς κυρώσεις (παρ.3 άρθρου 26 του ΠΔ 104/79).
 9. Το σχολείο θεσπίζει επαίνους και επιβραβεύσεις για τα τμήματα και μεμονωμένα για τους μαθητές που θα διακριθούν για:
  • Ιδιαίτερη πρόοδο στα μαθήματα
  • Ιδιαίτερη καθαριότητα στο τμήμα τους
  • Εξαιρετική συμπεριφορά προς το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας
  • Οποιαδήποτε άλλη διάκριση.

 ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 • Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114.
 • Ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει το σχολείο, σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, ο κηδεμόνας οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τη διεύθυνση του σχολείου.

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 1. Οι εκδηλώσεις που γίνονται με την ευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών εορτών, τα περιβαλλοντικά προγράμματα, τα προγράμματα αγωγής υγείας και θεατρικής αγωγής, οι εκδηλώσεις σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, οι αθλητικές δραστηριότητες, η χορωδία, οι διαγωνισμοί μαθηματικών και φυσικών επιστημών, η έκδοση μαθητικών εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι διάφορες εκδηλώσεις των μαθητικών κοινοτήτων, συνθέτουν ένα ευρύ πλέγμα δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες οι μαθητές μπορούν να διοχετεύουν εποικοδομητικά την ενεργητικότητά τους. Η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτές μέσα σε συνθήκες ελεύθερης έκφρασης και συνεργασίας μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της ενδοσχολικής ζωής και στην καταξίωση όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας.
 2. Τα προγράμματα και όλες οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες γίνονται εκτός ωρών διδασκαλίας μετά το τέλος του ημερήσιου προγράμματος ή σε ημέρες αργίας (απογεύματα, Σάββατο κλπ).
 3. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου (εορτές, προγράμματα κλπ) μπορούν να λείψουν από κάποια διδακτική ώρα μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή και με γραπτή άδεια από την Διεύθυνση του σχολείου.
 4. Οι σχολικοί περίπατοι, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι εκδρομές, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και οι διάφορες εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, αλλά μακριά από το χώρο του, αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επομένως η συμμετοχή των μαθητών σ’ αυτά είναι υποχρεωτική. Ωστόσο για τη συμμετοχή τους απαραίτητη είναι η άδεια του γονέα, η οποία δίνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται κάθε φορά στους μαθητές. Εφόσον η δήλωση αυτή είναι αρνητική, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο σχολείο και να ακολουθήσει το ειδικό πρόγραμμα του σχολείου.
 5. Τέλος, τα 5μελή συμβούλια και το 15μελές των μαθητών του Γυμνασίου οφείλουν να συντονίζουν τους μαθητές και να τους παροτρύνουν θετικά, ώστε ο παραπάνω κανονισμός αλλά και όλη η λειτουργία του σχολείου να τύχουν καλής εφαρμογής. Τα 5μελή και το 15μελές συνεργάζονται με όλους τους φορείς και αξιοποιούν τον χρόνο και την εκλογή τους εποικοδομητικά για το συμφέρον και την ευρυθμία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας.

  Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου

 είναι πάντα στη διάθεσή σας

για οποιοδήποτε πρόβλημα

ή θέμα που σας απασχολεί

σχετικά με τη  φοίτηση,  τη διαγωγή

και την πρόοδο των παιδιών σας.