3ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης

elenfrdeitjarues
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σ.Κ.Α.Ε.)  28ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΩΡΑ 14:45.

Τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Webex, τις ώρες που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η εγγραφή γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση.

ONLINE ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (WEBEX PERSONAL ROOMS) 28ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα:   28ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης